Deltatechnologie en Bouw

Gemeente Krimpen aan den IJssel en Deal verstevigen maritieme samenwerking

26 januari 2022

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft via Deal een overeenkomst getekend met Rotterdam Maritime Capital of Europe, het samenwerkingsnetwerk van bedrijven, overheden, verenigingen en kennisinstellingen op maritiem gebied in de regio Rotterdam.  

Deal-directeur Martin Bloem en wethouder Anthon Timm van Krimpen aan den IJssel hebben daarvoor getekend.  Hiermee trekken de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Rotterdam, de Drechtsteden, Schiedam en Gorinchem en partners gezamenlijk op voor promotie, (inter)nationale beurzen en handelsmisses en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven in de maritieme en offshore sector in de regio. Met als doel bedrijven, investeerders en werkgelegenheid aan te trekken.

Regionale samenwerking

In 2017 is de gezamenlijke promotie door het samenwerkingsverband ‘Rotterdam Maritime Capital of Europe’ gestart en de afgelopen jaren geïntensiveerd. Onder de vlag van ‘Rotterdam Maritime Capital of Europe’ wordt onder andere samengewerkt op het gebied van gezamenlijke maritieme promotie, (inter)nationale beurzen en handelsmissies en het optimaliseren van het vestigingsklimaat voor maritieme bedrijven. ‘Het mooie van deze samenwerking is dat de samenwerkingspartners in Rotterdam Maritime Capital of Europe elkaar zo goed aanvullen, hier komt het hele regionale maritieme netwerk bij elkaar’, aldus Martin Bloem. ‘In de Smart Delta Drechtsteden richten wij ons op de sectoren binnenvaart, maritieme maakindustrie, deltatechnologie en Smart Industry. Rotterdam focust zich op havenlogistiek en maritiem gerelateerde dienstverlening en Schiedam concentreert zich naast maritiem ook op de offshore markt. Gorinchem sloot zich in 2020 al aan en met Krimpen aan den IJssel erbij wordt het maritieme cluster steeds completer. Dit unieke netwerk vind je nergens ter wereld zo dichtbij elkaar.

Voor wethouder Timm is de ondertekening een logische stap. ‘Samen met de andere deelnemers versterken we dit unieke maritieme cluster en delen we de gemeenschappelijke uitdagingen als duurzaamheid en energietransitie. Zo weten we elkaar te vinden, kunnen we kennis met elkaar delen en ook digitaal een blok vormen als hét innovatieve havengebied van Europa. Bovendien zetten we ook gezamenlijk in op (inter)nationale promotie van de gehele sector. We kijken daarbij buiten de eigen gemeentegrenzen. Door deze samenwerking wordt het vestigingsklimaat van Rotterdam Maritime Capital of Europe versterkt en met deze overeenkomst bekrachtigen we de gezamenlijke ambities en doelstellingen’.

Krimpen aan den IJssel

In Krimpen aan den IJssel is de maritieme maakindustrie de hoofdlijn, met de Stormpolder als centraal gebied. Krimpen huisvest een aantal grote spelers, als IHC, Hollandia, en Buijs en nog een groot aantal kleinere bedrijven hoofdzakelijk gespecialiseerd op verschillende takken binnen de maritieme maakindustrie.

Rotterdam Maritime Capital         https://www.rotterdammaritimecapital.com/

Op de foto: wethouder Anthon Timm (Krimpen aan den IJssel) en René Beute (Deal Drecht Cities) die bij afwezigheid van Martin Bloem overeenkomst heeft ondertekend.

Maritiem Maritime Industry Regionale Gebiedsontwikkeling Rotterdam Maritime Capital
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline