Actueel

Gemeenten in Drechtsteden gaan op andere manier samenwerken

12 november 2020

De zeven gemeenten in de Drechtsteden willen elkaar meer ruimte geven voor maatwerk in zowel het sociaal domein als bij bedrijfsvoeringstaken. Het geven van meer ruimte aan elkaar voor maatwerk past beter bij de lokale opgaven, financiële situatie en gemeentelijke verantwoordelijkheden.

De gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam vormen samen de regio Drechtsteden.

Het geven van meer ruimte aan elkaar voor maatwerk past beter bij de lokale opgaven, financiële situatie en gemeentelijke verantwoordelijkheden. Want met decentralisaties worden steeds meer taken op het bord van gemeenten gelegd, die daarin goed hun rol willen pakken.

De gemeenten willen het goede van de huidige samenwerking behouden en meer toekomstbestendig maken. Na een akkoord van alle gemeenteraden blijft de Sociale Dienst regionaal georganiseerd en wordt Dordrecht een servicegemeente voor de overige bedrijfsvoeringstaken. Dit betekent dat de zeven gemeenten niet meer gezamenlijk eigenaar zullen zijn van alle uitvoeringsorganisaties (zoals het Servicecentrum Drechtsteden, en organisaties als het Ingenieursbureau Drechtsteden en het Onderzoeksbureau Drechtsteden). Die worden ondergebracht bij de gemeente Dordrecht die de taken voor hen en andere klanten gaat uitvoeren.

De huidige bestuurlijke samenwerking via de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden biedt naast voordelen zoals effectiviteit en efficiency, ook minder ruimte voor lokaal maatwerk. De zeven gemeenten zijn van mening dat deze samenwerkingsvorm niet meer past bij de huidige (financiële) opgaven van vandaag de dag.

Wouter Kolff, voorzitter van de Drechtsteden en burgemeester van Dordrecht: “Er is veel waardering voor de regionale dienstverlening, maar de gemeenten hebben enerzijds meer behoefte aan maatwerk en anderzijds aan meer efficiëntie en resultaatgerichtheid in de bestuurlijke aansturing. Met de nieuwe manier van samenwerken maken we dit mogelijk. Wij zien enorme kansen in deze nieuwe manier van samenwerken en kijken er naar uit om de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze inwoners nog meer te verbeteren. Zo gaan de Drechtsteden gemeenten ook op regelmatige basis bijeenkomsten organiseren waar regionale politiek, kennisinstellingen en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en inspireren”.

De zeven colleges zijn gezamenlijk tot dit principebesluit gekomen. Het besluit dient nu nader uitgewerkt te worden. Na akkoord van de zeven gemeenteraden stelt de gemeente Dordrecht in afstemming met de betrokken partners een plan op om in het voorjaar van 2021 tot een definitief besluit te komen. Naar verwachting kan deze nieuwe vorm van samenwerken begin 2022 een feit zijn.

https://www.078.nu/nieuws/gemeenten-in-drechtsteden-gaan-op-andere-manier-samenwerken/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuws-van-de-dag_2

 

Drechtsteden
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline