Actueel

Raad Hardinxveld-Giessendam beveelt burgemeester Dirk Heijkoop aan voor herbenoeming

29 november 2021

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam beveelt burgemeester Dirk Heijkoop aan voor herbenoeming. Zowel de raad als de burgemeester zetten de samenwerking graag voort.

De herbenoeming werd bekend gemaakt bij aanvang van de raadsvergadering van 25 november 2021 door Wim de Ruiter, voorzitter van de vertrouwenscommissie. De burgemeester heeft te kennen gegeven graag voor een tweede ambtstermijn in aanmerking te komen. Daarom heeft de gemeenteraad de herbenoemingsprocedure gestart door op 8 juli 2021 een vertrouwenscommissie te benoemen. Deze commissie heeft deze procedure op zorgvuldige wijze voorbereid.

Onafhankelijke, zichtbare en betrokken burgemeester
Wim de Ruiter: “In 2016 zochten wij een onafhankelijke, zichtbare en betrokken burgemeester. Die vonden we in de persoon van Dirk Heijkoop. De afgelopen jaren heeft hij laten zien dat hij warme belangstelling en betrokkenheid heeft bij de gemeente en de samenleving. Daarnaast legt hij vanuit een samenwerkingsgerichte houding verbindingen.
Wij zochten ook een burgemeester die in staat was boven de partijen te staan. Onze gemeente stond op het punt om toe te treden tot de Drechtsteden. Zijn kwaliteiten als netwerker zowel op lokaal als regionaal niveau zijn hem prima van pas gekomen. Hij heeft zijn bestuurlijke ervaring ten volle voor onze gemeente aangewend en bovenal ervaren wij hem als een warme persoonlijkheid. Wij zijn dan ook blij dat hij zich voor een tweede termijn aan ons dorp wil verbinden.”

Verheugd en dankbaar
Burgemeester Heijkoop: “Ik ben verheugd en dankbaar dat ik van de gemeenteraad, het college en de samenleving van Hardinxveld-Giessendam het vertrouwen krijg om mijn verblijf hier voort te zetten. Hardinxveld-Giessendam heeft een prachtige gemeenschap waarmee ik een grote verbondenheid voel en waar ik mij samen met mijn echtgenote erg thuis voel. Met veel energie zal ik mij in blijven zetten voor de gemeente, haar inwoners en de Smart Delta Drechtsteden waarin wij samenwerken.”

Voordracht Commissaris van de Koning
In een besloten raadsvergadering zijn vanavond de bevindingen van de vertrouwenscommissie besproken en besloot de raad om de heer D.A. Heijkoop voor te dragen voor herbenoeming. De voordracht van de gemeenteraad wordt nu via de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vervroegen herbenoemingsprocedure
Op 17 november 2016 is burgemeester Heijkoop geïnstalleerd als burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. De benoeming was voor zes jaar. Deze ambtstermijn verstrijkt pas eind 2022, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloot de herbenoemingsprocedure te vervroegen. Dit is gedaan om te voorkomen dat de herbenoemingsprocedure wordt gestart door de huidige gemeenteraad en moet worden afgerond door de nieuwe gemeenteraad. Door de procedure te vervroegen kon het gehele proces door de huidige gemeenteraad worden afgehandeld. Na een positief besluit van de Minister over de herbenoeming van burgemeester Heijkoop volgt een Koninklijk Besluit en wordt hij voor een tweede termijn in november 2022 beëdigd als burgemeester van Hardinxveld-Giessendam.

Hardinxveld-Giessendam
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline