Maritieme Technologie

Scheepsbouw wil dat overheid investeert in de toekomst

22 maart 2021

De Nederlandse scheepsbouw wil dat de overheid doorinvesteert in vergroening, automatisering en een gelijk speelveld. Branchevereniging NMT doet tien suggesties aan de formateur om de typische Drechtstedensector weer op gang te brengen na een moeilijke periode.

De Nederlandse maritieme maakindustrie verkeert in zwaar weer, maar heeft ook perspectief. Om dat potentieel te verzilveren, vraagt NMT de overheid zich samen met de sector in te zetten voor de volgende zaken:

1. Pak in EU-verband prijsdumping door Chinese staatswerven aan door een sectorspecifiek Europees handels-defensief instrument op te tuigen. Op dit moment staat de sector met lege handen. Verklaar de maritieme maakindustrie van strategisch belang. Erken ook het ongelijke speelveld in Europa: breng het speelveld in kaart en vergelijk wat concurrerende scheepsbouwlanden doen om hun maritieme maakindustrieën te stimuleren.

2. De Rijksrederij en Defensie moeten als launching customer met een innovatief inkoopbeleid het goede voorbeeld geven door duurzame, slimme schepen te kopen en met Nederlands belastinggeld maximaal te kiezen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

3. Stimuleer innovatie met sectorspecifieke maatregelen, die passen bij de bijzondere eigenschappen van de maritieme maakindustrie. Investeer in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en experimenteerruimte voor R&D.

4. Steun het Maritieme Masterplan, het plan van de maritieme sector om emissieloos varen te realiseren, in de vorm van cofinanciering vanuit de EU Recovery & Resilience Facility. De sector kan dan sterker uit de crisis komen, door innovatieve technologieën te ontwikkelen en duurzame schepen te bouwen en daarmee te voldoen aan de klimaatdoelstellingen.

5. Investeer in vakmensen door in te zetten op levenslang ontwikkelen door het flexibel aanbieden van (delen van) opleidingen voor werkenden via onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs. Maak scholing van werkenden een integrale focus voor onderwijsinstellingen.

6. Laat voorgenomen investeringen in extra offshore windcapaciteit binnen de European Green Deal ten goede komen aan Europese scheepsbouwers. Voorkom dat Europese offshore windparken straks worden geïnstalleerd en onderhouden door schepen die zijn besteld bij en gebouwd door Chinese gesubsidieerde staatswerven.

7. Zet een prijs op de uitstoot van CO2, maar zorg voor een werkzame systematiek, beperk de administratieve lastendruk én zorg dat opbrengsten ten goede komen aan de verduurzaming van de sector. Dan gaat verduurzaming lonen.

8. Investeer in behoud en versterking van het zelfscheppende marinebouwcluster, ten behoeve van de strategische autonomie en de nationale veiligheid van Nederland. Besteed innovatieve nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk uit aan Nederlandse bedrijven.

9. Houd de exportkredietverzekering internationaal concurrerend. Deze is cruciaal voor onze bedrijven om te kunnen concurreren en om landen te kunnen helpen bij het halen van hun klimaatdoelen, zoals hun transitie naar gebruik van schonere fossiele brandstoffen.

10. Bied gerichte ondersteuning vanuit het ministerie van Buitenlandse Handel bij het verkennen en ontwikkelen van nieuwe markten voor de maritieme industrie.

Over de Nederlandse maritieme maakindustrie
De Nederlandse maritieme maakindustrie, goed voor een jaaromzet van 8 miljard euro en werk biedend aan 30.000 vakmensen, bouwt, onderhoudt en repareert schepen die nodig zijn voor een flink aantal essentiële toepassingen. Zo wordt 90 procent van alle goederen wereldwijd per schip vervoerd, gebruiken we schepen voor de winning van voedsel, mineralen en hernieuwbare energie op zee en zetten we ze in voor kustbescherming, het aanleggen van havens en defensie- en veiligheidstaken. Nederlandse scheepsbouwers en maritieme toeleveranciers zijn onder andere sterk in de bouw van binnenvaart- en kleine zeegaande schepen, visserijschepen, ferry’s, werkschepen die worden gebruikt bij de aanleg en het onderhoud van windmolenparken en schepen die essentieel zijn voor bescherming tegen de stijgende zeespiegel. Nederland is toonaangevend op het gebied van baggerschepen en -technologie en behoort tot de wereldtop in de superjachtbouw, een sector die veel innovaties voortbrengt die uiteindelijk op commerciële schepen worden toegepast. Ons land beschikt bovendien (nog) over een volledig zelfscheppende marinebouwindustrie.

Investeren in de Nederlandse maritieme maakindustrie is dus investeren in de strategische autonomie van Nederland en Europa, Nederlandse werkgelegenheid én de mondiale energietransitie. Met hun sterke focus op duurzaamheid en innovatie dragen Nederlandse scheepswerven en maritieme toeleveranciers hier, samen met kennisinstellingen als TNO en Marin, flink aan bij.

Maakindustrie Maritiem Maritime Industry Nederlands Maritiem Land
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline