Haven en Logistiek

Speciale blusvoertuigen en calamiteitenwegen maken Kijfhoek veiliger

15 oktober 2020
 
Twee extra calamiteitenwegen, drie nieuwe schuimblusvoertuigen en een nauwere samenwerking tussen de brandweerkorpsen van ProRail en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hiermee investeren het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid samen in een veiliger emplacement Kijfhoek in Zwijndrecht. De maatregelen versterken ook de inzetbaarheid van brandweer Zuid-Holland Zuid langs de spoorzone in Dordrecht en Zwijndrecht.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor maandag 5 oktober 2020 de bestuursovereenkomst getekend. Eerder zetten John Voppen, CEO ProRail, burgemeester Hein van der Loo van Zwijndrecht en vice-voorzitter Reinie Melissant van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hun handtekening onder het document. Zij deden dit met steun van Jan van Belzen, voorzitter Platform Veiligheid Spoor en burgemeester van Barendrecht, en Nanouke van ’t Riet, algemeen directeur van DB Cargo Nederland. Door de investeringen, die de komende twee jaar hun beslag krijgen, zijn eventuele incidenten op Kijfhoek straks beter en ook veiliger te bereiken en te bestrijden.

Vergrootglas
De veiligheid van rangeerterrein Kijfhoek ligt vanaf de opening in 1980 onder het vergrootglas. Mede naar aanleiding van een ethanolbrand met een goederenwagon in 2011 en meerdere incidenten in 2018 zijn alle inspanningen nog meer gericht op een zo veilig mogelijke werkomgeving voor hulpdiensten en hun effectieve inzet bij calamiteiten. 

‘Belangrijke stap’
Burgemeester Hein van der Loo van de gemeente Zwijndrecht: “In de afgelopen periode hebben we samen met het ministerie, de Veiligheidsregio en ProRail hard gewerkt om deze investeringen mogelijk te maken. Extra calamiteitenwegen en betere blusvoertuigen zorgen voor een effectievere inzet van onze brandweer. Daarmee voor een veiliger gevoel bij de inwoners van Zwijndrecht en onze buurgemeenten. Is het genoeg? Nee. De volgende investeringen staan al op de rol. We zullen het ministerie en ProRail als onze partners eraan blijven herinneren: veiligheid op Kijfhoek is nooit af!” Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft vertrouwen in de toekomst van Kijfhoek: “We investeren in goederenvervoer over het spoor, omdat het duurzamer en veiliger is dan over de weg en het bijdraagt aan het halen van onze klimaatambities. Samen met de bestuurders van de gemeente Zwijndrecht, ProRail, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en DB Cargo zijn belangrijke stappen gezet om de veiligheid op het emplacement Kijfhoek beter te borgen. Ik ben het met burgemeester Van der Loo eens dat we er daarmee nog niet zijn. De komende jaren zal Kijfhoek ingrijpend worden gemoderniseerd, zodat het goederenvervoer nog veiliger en efficiënter kan worden afgehandeld.”

John Voppen, CEO van ProRail: “Ik ben ontzettend blij dat we deze stappen nu zetten. Het gaat hier niet om zomaar een paar handtekeningen. Kijfhoek is een unieke plek op het Nederlandse spoor. Een plek die maatwerk verdient. Dat is nu gelukt, met dank aan alle partijen.” 

Nieuwe calamiteitenwegen
Op emplacement Kijfhoek realiseert ProRail voor het einde van 2022 twee extra calamiteitenwegen. Dit zijn twee nieuwe wegen naast de twee bestaande, buitenste wegen. Door de aanleg van deze extra wegen zijn de sporen op het rangeerterrein bij een incident beter bereikbaar voor de brandweer en de overige hulpverleningsdiensten. Zo kan een incident sneller, veiliger en effectiever worden bestreden.

Schuimblusvoertuigen
ProRail en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gaan gezamenlijk drie nieuwe, gespecialiseerde schuimblusvoertuigen aanschaffen. Deze schuimblusvoertuigen, die
inmiddels uitvoerig zijn getest, zijn bedoeld voor zowel het emplacement Kijfhoek als de Spoorzone in Dordrecht en Zwijndrecht. Daarmee zijn voor beide, dicht bij elkaar gelegen, gebieden te allen tijde twee voertuigen beschikbaar, ook als één van de drie bijvoorbeeld vanwege onderhoud buiten dienst is. De nieuwe blusvoertuigen zijn sneller, wendbaarder en duurzamer dan nu. Ze hebben bovendien een groter bereik dan de huidige voertuigen.

Samenwerking brandweer
De bedrijfsbrandweer van ProRail en de brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gaan nog intensiever samenwerken. Dat betekent samen mensen opleiden, kennis delen op het gebied van spoorincidenten en samen trainen. Deze nauwere samenwerking zorgt voor een flexibele en dus effectievere inzet van mensen en materieel. Zo kan bij een incident de bedrijfsbrandweer van ProRail zich bijvoorbeeld concentreren op de eerste inzet met een gaspakkenteam. Dit zijn speciale pakken die kunnen worden gebruikt als vluchtige stoffen ontsnappen. De brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zal snel ter plaatse zijn om de inzet van de bedrijfsbrandweer aan te vullen en over te nemen.

Planning
De verwachting is dat de extra calamiteitenwegen en de nieuwe schuimblusvoertuigen eind 2022 worden opgeleverd. De levering van de schuimblusvoertuigen duurt twee jaar. Ook nemen de voorbereidende werkzaamheden en de uiteindelijke aanleg van de calamiteitenwegen en de afstemming met vervoerders hierin, de nodige tijd in beslag. 

Moderniseren rangeerterrein
Los van deze maatregelen zet ProRail stevig in op het moderniseren van rangeerterrein Kijfhoek. Het huidige heuvelsysteem is aan vervanging toe. Door toepassing van de nieuwste inzichten en technieken bij de modernisering van het heuvelsysteem is de veiligheid van dat systeem ook in de toekomst geborgd.

Kijfhoek
Kijfhoek is het grootste rangeerterrein van Nederland. Het emplacement, een sorteercentrum voor goederenwagons, werd in 1975 aangelegd en 1980 in gebruik genomen. Het 50 hectare grote gebied is met 69 sporen een belangrijke schakel tussen de Nederlandse havens en grote industriële gebieden in Nederland en Europa.

Logistiek
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline