Samenwerking in de Triple Helix

Economic Development Board

De Economic Development Board (EDB) bestaat uit bestuurders vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de regio Drechtsteden. De zogenaamde Triple Helix. Onze missie? Het ontsluiten van de kracht van de Drechtsteden als industriële motor van de Rotterdamse Metropool. De thema’s Wonen, Werken, Beleven, Innoveren, Energie en Bereikbaarheid staan centraal.

Formeel is de EDB een adviescommissie van de Drechtsteden. Wij zien het als onze taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren. We ontwikkelen de regio sociaal-economisch met veel aandacht voor innovatie, regioprofilering en het bouwen van netwerken. We geven kleur aan de Groeiagenda 2030.

De EDB bundelt de kracht van de triple helix door het initiëren en aanjagen van projecten. Deze projecten hebben impact op innovatie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid.

Wonen

Aantrekkelijk wonen

De Drechtsteden maken werk van aantrekkelijk wonen. De regio zet in op de bouw van 25.000 extra woningen tot 2030. Dan wonen er naar verwachting meer dan 300.000 mensen in het gebied.

Werken

Uitstekend vestigingsklimaat

Vanuit de Groeiagenda zet de Drechtsteden in op het creëren van 30.000 nieuwe banen. Door extra in te zetten op de ontwikkeling van werklocaties en door bedrijven te ondersteunen bij hun groei en innovatie.

Beleven

Drechtsteden bruist

Hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het wordt. Om de regio Drechtsteden aantrekkelijker te maken voor werknemers en potentiële nieuwe inwoners, investeren we in het leef- en vestigingsklimaat. Daarbij hoort het lef van iconisch communiceren.

Innoveren

Toegepaste innovatie, kennis en hoogwaardig vakmanschap

De EDB staat voor het versterken van de regionale innovatiekracht. We stimuleren de campusontwikkeling en verbeteren de digitale connectiviteit. Met Innovatie Roadmaps zetten we in op de vijf thema’s.

Energie

Koploper in energietransitie

In 2015 ondertekende Nederland het Klimaatakkoord van Parijs, met als doel het terugdringen van de opwarming van de aarde. Er is veel nodig om dat te bereiken. De Drechtsteden willen in 2050 energieneutraal zijn.

Bereikbaarheid

Claim het recht op bereikbaarheid

De Drechtsteden staan voor groei. Dat geeft extra verkeer om in goede banen te leiden. Tegelijkertijd is de regio een belangrijke doorvoerader voor Rotterdamse haven naar het achterland, over weg, spoor en water.

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline