Over Deal Drecht Cities

Governance

WNT-verantwoording 2022 Stichting Deal!
De WNT is van toepassing op Stichting Deal!. Het voor Stichting Deal! toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen onder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline