Actueel

Gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat verandertraject in na onderzoek

17 december 2020

Afgelopen zomer startte Deloitte, in het kader van een verbeterplan, een onderzoek naar de dienstverlening van gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit deed Deloitte in aanvulling op reeds ingezet intern onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn inmiddels binnen en een adviesrapport is opgesteld. Donderdag 17 december bespreekt de gemeenteraad een raadsvoorstel met adviezen om de gemeente te verstevigen en stutten.

Onderzoek Deloitte
Deloitte deed onderzoek aan de hand van twee onderzoeksvragen:
1. Waardoor is de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komen te staan bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam?
2. En hoe kunnen we dit tot staan brengen en weer verbeteren?

Aan de hand van deze vragen heeft Deloitte 25 interviews gehouden met bestuurders en (oud)medewerkers. De uitkomsten van de interviews waren breed en consistent. De uitkomsten zijn geanalyseerd en hebben geleid tot aanbevelingen.

Rust, Regie en Relatie

De urgentie ligt bij het stutten en verstevigen van de organisatie. Volgens de aanbevelingen van Deloitte is het belangrijk dat de Rust, Regie en Relatie worden teruggebracht in de organisatie.

* Rust om op adem te komen na de overbelasting en de onduidelijkheid van de afgelopen jaren, en om weer overzicht te krijgen. Hiervoor zal de personele bezetting met 7 medewerkers worden uitgebreid en zal de huidige inhuur vanuit het verbeterplan worden verlengd.
* Regie om zowel het werk goed te organiseren als om de stuurrollen in de organisatie te definiëren en in te vullen, en om het collegeprogramma leidend te laten zijn. Hiervoor zal in ieder geval zo snel mogelijk een vervanger voor de vertrekkende gemeentesecretaris worden gezocht. Verder zal dit worden ingevuld in een te starten verandertraject.
* Relatie om het sociaal weefsel weer te versterken, zowel op bestuurlijk als op organisatorisch niveau. Dit zal meer tijd vragen en zal ook middels het verandertraject worden ingevuld.

Vervolg

Na de eerste urgentieslag gaat het college van B&W, samen met de gemeenteraad, begin 2021 met dit deel van de aanbevelingen van Deloitte aan de slag. Het verandertraject bestaat uit verschillende bouwstenen waaronder cultuur en gedrag. Het doel is om de verandering op duurzame wijze in te richten: blijvend en geïntegreerd in het dagelijks werk.

https://www.hardinxveld-giessendam.nl/

Hardinxveld-Giessendam
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline