Binnenvaart

SH2IPDRIVE ontvangt miljoenen voor onderzoek naar varen op waterstof

01 december 2021

SH2IPDRIVE (Sustainable Hydrogen Integrated Propulsion Drives), een consortium van 25 partijen dat zich richt op de toepassing van waterstof in de maritieme sector, ontvangt een subsidie van 24,2 miljoen euro uit het R&D mobiliteitsfonds. Dit consortium wordt ondersteund vanuit de Innovatie Roadmap Duurzaam Varen.

SH2IPDRIVE bestaat uit een diverse groep van 25 bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken in een breed en ambitieus innovatieproject om de introductie van waterstof als alternatieve energiedrager voor schepen te versnellen. Het ontwikkelen van deze maritieme waterstoftoepassing is een van de pijlers in het Maritieme Masterplan, waar dit consortium in belangrijke mate aan bijdraagt. Het totale budget is 34 miljoen euro waarmee uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar toepassing van waterstof aan boord van schepen en wat de beweging naar emissieloos (zero-emission) varen versnelt. 

Klaas Visser, Ship Design, Production & Operations – TU Delft: ‘Met SH2IPDRIVE pakt de Nederlandse maritieme sector een koploperspositie in het ontwikkelen van de transitie naar emissieloos varen op waterstof, doordat het technologie ontwikkelaars, toeleveranciers, scheepseigenaren en scheepsbouwers samenbrengt en stimuleert om te innoveren. Dit versterkt de Nederlandse concurrentiepositie als leider in maritieme waterstoftoepassingen.’

Het project

SH2IPDRIVE legt het fundament voor een sterke maritieme waterstof sector in Nederland. De uitkomsten van SH2IPDRIVE zijn volledig in lijn met de doelen die gesteld zijn in het Maritieme Masterplan, dat erop gericht is de positie van Nederland in de wereldwijde duurzame scheepsbouw en scheepvaart te versterken.

De projectactiviteiten bestrijken het volledige toepassingsgebied van waterstofonderzoek en -ontwikkeling en zijn georganiseerd in negen verschillende werkpakketten, waaronder bunker- en opslagsystemen, waterstofdragers, brandstofcellen, gegevensverzameling en systeemvalidatie, systeemintegratie, modulair testen, scheepsontwerp en veiligheid.

Marjon Castelijns, Manager Business Development – Future Proof Shipping: ‘Dit is het project dat we nodig hebben om onze Nederlandse kennis en techniek op het gebied van waterstoftoepassingen in de maritieme sector te vergroten, een sterk Nederlands ecosysteem te creërenen en daarmee voortrekker te worden. We weten al dat we groene waterstof met 2 brandstofcellen emissieloos om kunnen zetten in elektriciteit en schepen zo emissieloos elektrisch kunnen varen, zonder uitstoot van broeikasgassen, stikstofoxiden of fijnstof. Echter, om snel en kosten-effectief tot een volledig emissieloze scheepvaart sector te komen moet er nog veel onderzoek gedaan worden naar de optimale technieken en toepassingen en om deze richting standaardisatie brengen. Dat is precies waar alle partijen van SH2IPDRIVE aan werken.’

Doelstellingen

Het hoofddoel van SH2IPDRIVE is de ontwikkeling van betrouwbare, veilige, gestandaardiseerde, schaalbare en kosteneffectieve oplossingen voor emissievrije voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op waterstof.

Het project zal nieuw onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van veilig toepasbare technologieën voor waterstof in vier verschillende vormen: (1) gecomprimeerd waterstofgas en (2) vloeibare waterstof, en waterstof gebonden aan dragers zoals (3) vloeibare organische waterstofdragers en (4) boorhydriden.

Een ander belangrijk onderzoeksgebied voor het team is onderzoek naar nieuwe brandstofcelsystemen met een hogere vermogensdichtheid en langere levensduur, het gebruik van restwarmte en het opschalen van brandstofcellen.

Het team zal ook werken aan de ontwikkeling van technische standaarden voor bunkering en opslag van waterstof voor de scheepvaart, integratie van waterstoftechnologie aan boord van schepen en 3 scheepsontwerp. Hiervoor wordt ingezet op dataverzameling en systeemvalidatie, en wordt natuurlijk ook het integrale veiligheidsconcept van deze nieuwe systemen in acht genomen. 

De ontwikkelingen van technologische componenten en subsystemen worden gevalideerd in vijf conceptontwerpen die representatief zijn voor verschillende scheepstypen die van belang zijn voor de Nederlandse scheepvaartsector; nieuwbouw van de binnenvaart, retrofit van de binnenvaart, kust-/shortsea-scheepvaart, passagiersschepen en specialistische schepen.

Het SH2IPDRIVE consortium

Het consortium van 25 partijen bestaat uit het MKB, grote bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Future Proof Shipping B.V. | Technische Universiteit Delft | Nedstack Fuel Cell Technology B.V. | Maritiem Research Instituut Nederland MARIN | Koedood Dieselservice B.V. | Scheepvaartonderneming Van Dam | Holland Shipyards B.V. | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO |Bosch Rexroth B.V. | Cryovat Internationaal B.V. | H2Storage B.V. | H2 Circular Fuel B.V. | H2FUEL | Royal Roos B.V. | Solid Hydrogen B.V. | Universiteit van Amsterdam | Voyex B.V. | Encontech B.V. | Technische Universiteit Eindhoven | Universiteit Twente | Rivermaas B.V.| IHC Holland B.V. | Royal Dutch Shell | Concordia Damen Shipbuilding B.V.| Defensie Materieel Organisatie.

Het totale projectbudget van SH2IPDRIVE bedraagt 33,6 miljoen EUR, inclusief de gevraagde subsidie 24,2 miljoen EUR, en de eigen middelen van 9,4 miljoen EUR. 

 

Waterstof
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline