Industrie en Handel

Tweede participatieronde Regionale Energiestrategie Drechtsteden

18 januari 2021

Hoe en waar kunnen we schone energie opwekken?

Van 25 januari tot en met 14 februari is de 2e participatieronde voor de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden, over de onderwerpen ‘zon in restruimten’ en ‘grootschalige opwek van duurzame energie’.

Nederland heeft 30 regio’s die zich bezig houden met een Regionale Energiestrategie (RES). Elke regio kijkt naar mogelijkheden om energie te besparen en naar mogelijkheden om grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken. In december 2020 was de 1e participatieronde: toen is online al met een aantal inwoners en professionals uit de energieregio Drechtsteden gesproken over ‘zon in restruimten’ en ‘grootschalige opwek van duurzame energie’. Tot en met maart 2021 hebben we nog twee participatierondes met inwoners en professionals over deze twee thema’s. De eerstvolgende ronde is van 25 januari t/m 14 februari:

2e participatieavond grootschalige duurzame energie 25 t/m 28 januari
We organiseren binnenkort per zoekgebied een tweede bewonersavond, over welke criteria en spelregels er moeten gelden voor grootschalige opwekking met zon en wind in de zoekgebieden. Deze drie zoekgebieden zijn niet in Hendrik-Ido-Ambacht, maar wel belangrijk.
De bijeenkomsten zijn online, 19.30 – 21.15 uur:
* maandag 25 januari voor Kijfhoek
* dinsdag 26 januari voor langs de A16 bij Dordrecht en Zwijndrecht;
* donderdag 28 januari voor langs de A15 bij Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Aanmelden: https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia. Hier kunt u ook de resultaten van de eerdere gesprekken teruglezen.

Themabijeenkomsten 1 t/m 4 februari
In de online bijeenkomsten en discussies uit de 1e participatieronde (14-18 december) werd duidelijk dat er verschillende belangen zijn bij (grootschalige) duurzame energie opwek. In deze 2e participatieronde geven we in 3 themabijeenkomsten aandacht aan deze verschillende belangen.
* Natuur- en Milieuorganisaties: Hoe kunnen we specifiek rekening houden met natuur of deze versterken bij plaatsing zon en wind in de Drechtsteden? 
Online, maandag 1 februari, 15.30-17.00 uur
* Grondeigenaren (en direct omwonenden zoekgebieden en restruimten): Welke ideeën leven bij de grondeigenaren en hoe houden we rekening met het publieke belang (van de buren en in het gebied)? 
Online, dinsdag 2 februari, 15.30-17.00 uur
* (Potentiële) initiatiefnemers (commercieel en maatschappelijk): Welke ideeën leven bij initiatiefnemers en hoe houden we rekening met het publieke belang? 
Online, donderdag 4 februari, 15.30-17.00 uur
U kunt zich voor meerdere bijeenkomsten aanmelden: https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia.

Energie-participatieplatform
Naast deze online bijeenkomsten kunnen inwoners, professionals en belanghebbenden over de verschillende onderwerpen uit de RES ook meepraten op het Energie-participatieplatform https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia. Zij kunnen hier nu bijvoorbeeld hun idee plaatsen over waar ruimte is voor zonnepanelen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Fransje Weenink, communicatieadviseur bij gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, telefoonnummer (078) 770 2678, 06 40839920 of e-mail f.weenink@h-i-ambacht.nl

Energietransitie Event Hendrik-Ido-Ambacht
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline